Thursday, 22 December 2011

ႏုိင္ငံတကာ ဟာသကာတြန္းမ်ား ၄

မင္းကို စိတ္အလုိမက်ေအာင္ ကိုယ္ေတာ့ သိသိသာသာတစ္ခုခု လုပ္မိျပီထင္တယ္ကြ

                         ခုန္ခ်မယ္ဆုိရင္ ဒီအမႈိက္အိတ္ေလးပါ တစ္ခါတည္းယူသြားေပးပါလားဟင္

                        အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ကြာျခားခ်က္

                             ၀ုိး!!!! ဒီေန႔လည္း မင္းမွာတဲ့ ဆပ္ျပာ ေမ့လာခဲ့တယ္ အခ်စ္ေရ

                         ဟုိင္းအခ်စ္ေရ..ကိုယ္ပါကြ။ ဒီေန႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့အရာေတြကို                    မင္းတစ္ခါမွ ေတြးၾကည့္ဖူးမွာမဟုတ္ဘူး။

No comments: